Cadw’n Gyfredol

Gwiriwch am y Diweddaraf

  • News
  • Newyddion

Beth mae strategaeth newydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei olygu i chi?

Mae Craig Lawton, Pennaeth Materion Cyhoeddus, yn asesu beth mae ‘Cymru Can’, y strategaeth newydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru,...

Darllen rhagor
  • News
  • Research

Y ras i fod yn Brif Weinidog

Pennaeth Materion Cyhoeddus, Craig Lawton, yn bwrw golwg ar y sawl sy’n cystadlu â’r Prif Weinidog. Pan ddaeth Mark Drakeford...

Darllen rhagor
  • Newyddion

Tymor y Gwobrau – myfyrdodau ar flwyddyn wych

Mae’n teimlo fel bod tîm y Grasshopper ar ei hanterth ar hyn o bryd – ar ôl cyrraedd y rhestr...

Darllen rhagor
  • News

Cynhwysiant Ar-lein – Arweiniad i gynnal rhith-ddigwyddiadau dwyieithog

P’un a ydych chi’n ei hoffi beu beidio, mae gweminarau a chyfarfodydd a digwyddiadau ar-lein erbyn hyn yn rhan o’n...

Darllen rhagor
Grasshopper Director, Clare Jones, takes a selfie in front of a large, red Welsh Dragon sculpture
  • Uncategorized

Y Gymraeg yn Grasshopper: o’r Dechreuwr i’r Rhugl

Dechreuodd y cyfan gyda ‘Bore Da’… Cymru ydy’n cartref ni – dyma lle dechreuon ni, dyma leoliad y rhan fwyaf...

Darllen rhagor
  • Ymchwil

Mynd i’r afael â’r bwlch ymgysylltu: pwysigrwydd ymgysylltu â’r gymuned wrth lunio ein lleoedd

Y brîff Fel arbenigwr mewn ymgysylltu â’r gymuned, roedd Grasshopper eisiau deall pa mor effeithiol yr oedd pobl yn cael...

Darllen rhagor
  • Newyddion

Cymraeg + COVID = ?

It may have been a sudden marriage between the pandemic and remote technology but it had an extremely positive effect on adult learners.

Darllen rhagor
  • Newyddion

Cyrraedd miliwn – Ymdrechwn fel tîm

Mae’n adeg yna’r flwyddyn eto pan fo’r plant yn ôl yn yr ysgol ac mae oedolion ledled Cymru yn cofrestru am wersi Cymraeg – wel, on’d ydych chi?

Darllen rhagor