Ni yw Grasshopper, braf cwrdd â chi

 

Ni yw Grasshopper. Asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus a cyfathrebu gydag awch creadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â chymunedau. Ein nod yw sicrhau newidiadau cadarnhaol yn y byd o’n cwmpas.

Rydym yn helpu sefydliadau i gysylltu â phobl ac i bartneru â’u cymunedau i drawsffurfio lle maent yn gweithio ac yn byw. Ein nod yw gweithio gyda chymunedau i gyflwyno prosiectau gwell a gwerth cymdeithasol parhaol.

Amdanom ni

Gyda phwy rydym yn gweithio

Trafnidaeth Cymru – Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy Eryri

Darllen rhagor

Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Annog y cyhoedd i adael y car gartref

Darllen rhagor

Vattenfall – Codi ymwybyddiaeth o Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Darllen rhagor
An adult holding a child, with their arms outstretched, both facing wind turbines in the setting sun.

Llywodraeth Cymru – codi ymwybyddiaeth o gamau positif ynghylch newid hinsawdd yng Nghymru

Darllen rhagor

Solent Gateway Limited – Dyfodol newydd ar gyfer Porthladd Marchwood

Darllen rhagor

Dysgwch am y diweddaraf yma

Y ras i fod yn Brif Weinidog

Pennaeth Materion Cyhoeddus, Craig Lawton, yn bwrw golwg ar y sawl sy’n cystadlu â’r Prif Weinidog. Pan ddaeth Mark Drakeford…

Darllen rhagor
Grasshopper Director, Clare Jones, takes a selfie in front of a large, red Welsh Dragon sculpture

Y Gymraeg yn Grasshopper: o’r Dechreuwr i’r Rhugl

Dechreuodd y cyfan gyda ‘Bore Da’… Cymru ydy’n cartref ni – dyma lle dechreuon ni, dyma leoliad y rhan fwyaf…

Darllen rhagor

Tymor y Gwobrau – myfyrdodau ar flwyddyn wych

Mae’n teimlo fel bod tîm y Grasshopper ar ei hanterth ar hyn o bryd – ar ôl cyrraedd y rhestr…

Darllen rhagor

Beth mae strategaeth newydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei olygu i chi?

Mae Craig Lawton, Pennaeth Materion Cyhoeddus, yn asesu beth mae ‘Cymru Can’, y strategaeth newydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru,…

Darllen rhagor

Cynhwysiant Ar-lein – Arweiniad i gynnal rhith-ddigwyddiadau dwyieithog

P’un a ydych chi’n ei hoffi beu beidio, mae gweminarau a chyfarfodydd a digwyddiadau ar-lein erbyn hyn yn rhan o’n…

Darllen rhagor