Ni yw Grasshopper, braf cwrdd â chi

 

Ni yw Grasshopper. Asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus a cyfathrebu gydag awch creadigol ac ymrwymiad i ymgysylltu â chymunedau. Ein nod yw sicrhau newidiadau cadarnhaol yn y byd o’n cwmpas.

Rydym yn helpu sefydliadau i gysylltu â phobl ac i bartneru â’u cymunedau i drawsffurfio lle maent yn gweithio ac yn byw. Ein nod yw gweithio gyda chymunedau i gyflwyno prosiectau gwell a gwerth cymdeithasol parhaol.

Amdanom ni

Gyda phwy rydym yn gweithio

Ôl-osod er mwyn Optimeiddio – Helpu preswylwyr i ddatgarboneiddio eu cartrefi

Darllen rhagor

Sero – Codi proffil busnes digidol sero net newydd

Darllen rhagor
A small blonde child in a yellow coat crouches on a forest floor, holding a magnifying glass to a fern.

Natur am Byth – Ysbrydoli gweithredu dros rywogaethau sydd mewn perygl

Darllen rhagor

Llywodraeth Cymru – Creu canolfan rhagoriaeth fyd-eang ar gyfer rheilffyrdd

Darllen rhagor

Taylor Wimpey – Cynnal diwrnod ar gyfer y gymuned yn Stowupland

Darllen rhagor

Dysgwch am y diweddaraf yma

Cynhwysiant Ar-lein – Arweiniad i gynnal rhith-ddigwyddiadau dwyieithog

P’un a ydych chi’n ei hoffi beu beidio, mae gweminarau a chyfarfodydd a digwyddiadau ar-lein erbyn hyn yn rhan o’n…

Darllen rhagor

Cyrraedd miliwn – Ymdrechwn fel tîm

Mae’n adeg yna’r flwyddyn eto pan fo’r plant yn ôl yn yr ysgol ac mae oedolion ledled Cymru yn cofrestru am wersi Cymraeg – wel, on’d ydych chi?

Darllen rhagor

Y ras i fod yn Brif Weinidog

Pennaeth Materion Cyhoeddus, Craig Lawton, yn bwrw golwg ar y sawl sy’n cystadlu â’r Prif Weinidog. Pan ddaeth Mark Drakeford…

Darllen rhagor
Grasshopper Director, Clare Jones, takes a selfie in front of a large, red Welsh Dragon sculpture

Y Gymraeg yn Grasshopper: o’r Dechreuwr i’r Rhugl

Dechreuodd y cyfan gyda ‘Bore Da’… Cymru ydy’n cartref ni – dyma lle dechreuon ni, dyma leoliad y rhan fwyaf…

Darllen rhagor

Cymraeg + COVID = ?

It may have been a sudden marriage between the pandemic and remote technology but it had an extremely positive effect on adult learners.

Darllen rhagor