Tîm Grasshopper

Georgina Law

Cyfarwyddwr, Swyddfa Lloegr

Clare Jones

Rheolwr Gyfarwyddwr

Hannah Dineen

Cyfarwyddwr, Swyddfa Cymru

Beth Cole

Cyfarwyddwr, Cyllid

Marcelle Newbold

Cyfarwyddwr Cyswllt, Creu Lleoedd

Craig Lawton

Cyfarwyddwr Cyswllt, Materion Cyhoeddus

Andy Cotter-Roberts

Cyfarwyddwr Cyswllt, Ymchwil a Mewnwelediad

Sean Clarke

Uwch Rheolwr Cyfrifon

Bethan Harrington

Cyfarwyddwr Cyfrifon

Lewys Webber

Uwch Weithredwr Creadigol

Deb Campbell

Cynorthwyydd Gweithredol

Iwan Irranca-Davies

Uwch Swyddog Cyfrifon

Liz Griffiths

Cyfarwyddwr Cyfrifon

John Price

Uwch Rheolwr Cyfrifon

Sam Smales

Swyddog Cyfrifon

Aleksandra Cernisova

Swyddog Cyfrifon

Dr Emily Williams

Ymchwilydd

Zoe Price

Swyddog Gweithredol Cyfrifon

Jed Robertson

Gweinyddwr

Lowri Bowden

Arlunydd

Jo Hatton

Ymgynghorydd

Georgina Lewindon

Ymgynghorydd

Ymunwch â ni

Felly rydych am fod yn aelod o dîm Grasshopper? Dewis gwych. Rydyn ni’n hoff o fod yma hefyd.

Credwn ein bod yn gwneud busnes yn y ffordd gywir, bod gennym ddiwylliant cynhwysol a’n bod yn cynnig cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Dyma rai o’n buddion eraill hefyd:

  • Cyfleoedd gweithio hyblyg
  • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
  • Bonws blynyddol ar bob lefel (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
  • Cynllun pensiwn gweithle
  • Hyfforddiant a DPP