Solent Gateway Limited – Dyfodol newydd ar gyfer Porthladd Marchwood

Ymgysylltu â’r gymuned

Ymgysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid

Strategaeth cyfathrebu

Cysylltiadau cyhoeddus a chyswllt â’r cyfryngau

Cymdeithasol a digidol

Dylunio graffeg a gwasanaethau creadigol

Rheoli digwyddiadau

Trosolwg 

Sicrhaodd Solent Gateway gonsesiwn gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddatblygu Porthladd Marchwood yn borthladd masnachol. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod 2020 a 2021 i ategu cais cynllunio hybrid ar gyfer y safle. 

 

Beth wnaethom ni

Darparodd Grasshopper waith ymgysylltu â’r gymuned leol, ynghyd â rhaglen gadarn o ymgysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid.  Roedd hyn yn cynnwys arddangosfa rithwir i ddangos sut y byddai’r porthladd newydd yn edrych ac yn teimlo, a strategaeth a darpariaeth ar gyfryngau traddodiadol a chyfryngau cymdeithasol. 

 

Canlyniad

Cefnogwyd y cais gan randdeiliaid allweddol gan gynnwys Cyngor Plwyf Marchwood, Partneriaeth Menter Leol Solent, Siambr Fasnach Hampshire, a Phartneriaeth Busnes New Forest, a chafwyd caniatâd cynllunio gan Gyngor Dosbarth New Forest.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio yng ngwanwyn 2022.