Sero – Codi proffil busnes digidol sero net newydd

Ymgysylltu â gwleidyddion a rhanddeiliaid

Strategaeth cyfathrebu

Cysylltiadau cyhoeddus a chyswllt â’r cyfryngau

Cymdeithasol a digidol

Trosolwg 

Sefydlwyd Sero â’r bwriad o gynorthwyo cartrefi ledled y DU yn ystod eu taith i gyflawni carbon sero net. 

Yn nodweddiadol, bydd pob cartref yn allyrru 4 tunnell fetrig o CO2 yn flynyddol, ac mae aelwydydd yn gyfrifol am hyd at 40% o allyriadau carbon y DU. 

Mae Sero yn cyfuno arbenigedd ar adeiladu a digidol sydd heb ei ail yn y diwydiant i ddarparu atebion byw sy’n torri tir newydd, gan gynnwys Pasbort digidol Sero sy’n rhoi set glir o gamau i berchnogion eiddo a datblygwyr i gyflawni portffolio di-garbon ar gyfer cartrefi. 

 

Beth wnaethom ni

Mae Grasshopper yn cydweithio â Sero ers 2019 i helpu i adeiladu ei broffil fel cwmni sy’n ysgogi’r diwydiant a busnes digidol newydd sy’n sbarduno arloesedd ym maes datgarboneiddio cartrefi. 

Mae hyn wedi cynnwys cymorth ynghylch strategaethau, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol a chreu cynnwys digidol, cyfleoedd i siarad, cyflwyniadau gwobrau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a gwleidyddion. 

 

Canlyniad

Yn fwyaf diweddar, mae Grasshopper wedi cydweithio â Sero i helpu i’w sefydlu fel arweinwyr y farchnad a chynorthwyo â’i rownd ariannu ddiweddaraf gan arwain at fuddsoddiad o £5.5m gan Legal & General a Hodge Bank.