Gyrfaoedd

 

Ymunwch â ni

 

Credwn ein bod yn gwneud busnes yn y ffordd gywir, bod gennym ddiwylliant cynhwysol a’n bod yn cynnig cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Gallwn addo croeso cynnes i chi, cyfle i adeiladu eich gyrfa a chael effaith gadarnhaol ar y byd o’ch cwmpas.

Dyma rai o’n buddion eraill hefyd:

  • Cyfleoedd gweithio hyblyg
  • Dau ddiwrnod cyflogedig y flwyddyn yn gwirfoddoli i helpu eich cymuned leol
  • Bonws blynyddol ar bob lefel (yn amodol ar berfformiad y cwmni)
  • Cynllun pensiwn gweithle
  • Hyfforddiant a DPP