Ynni adnewyddadwy – Adolygiad Ffin Senedd San Steffan 2023

Ymgysylltu gwleidyddol a rhanddeiliaid

Trosolwg

Yn yr etholiad cyffredinol nesaf, bydd nifer yr etholaethau yng Nghymru yn disgyn o 40 i 32, sy’n golygu y bydd cynrychiolaeth Cymru yn y Senedd hefyd yn gostwng. Er y bydd 21 etholaeth yn aros yr un fath, bydd ffiniau 11 etholaeth, neu eu henw, neu’r ddau, wedi’u newid, gan effeithio ar fusnesau, sefydliadau a pherchnogion tai lleol. Mae hefyd yn golygu y bydd llawer o ASau ac ymgeiswyr presennol nawr yn cystadlu mewn ardaloedd newydd ac i etholwyr gwahanol nag mewn gornestau blaenorol.

Beth wnaethom ni

Wrth gyflwyno i sawl sefydliad, mae Grasshopper wedi nodi beth fydd Adolygiad Ffin Senedd San Steffan 2023 yn ei olygu i wleidyddiaeth Cymru ac ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Rydym wedi darparu mapiau a chyngor lleol pwrpasol Cymru gyfan i gleientiaid i’w helpu i ddeall yn llawn pa ASau ac ymgeiswyr y mae angen iddynt ymgysylltu â nhw. Mae angen i lawer o sefydliadau a grwpiau ddeall yn glir effaith y newidiadau hyn, oherwydd gallai effeithio ar brosiectau neu gynlluniau yn y dyfodol.

Canlyniad

Wrth gyflwyno manylion pwy sydd wedi cael eu dewis gan bleidiau gwleidyddol ar gyfer pob sedd newydd a diweddaru cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar y polau piniwn diweddaraf, mae Grasshopper yn gallu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gleientiaid wrth i’r etholiad cyffredinol nesaf – sydd i fod i ddigwydd cyn diwedd 2024 – ddod yn nes ac yn nes.