Canfyddiadau a hyfforddiant

 

Gyda phrofiad sy’n amrywio o ddarlledu i newyddiaduraeth, cynllunio a materion cyhoeddus (i enwi dim ond rhai enghreifftiau!), gallwn ni dynnu ar y math cywir o arbenigedd i gyflwyno hyfforddiant cyfathrebu, cynnal digwyddiadau a chynnal ymchwil diwydiant a all ddod â gwerth ychwanegol i’ch prosiectau.

Creu Sgyrsiau – ein digwyddiadau

Mae ein cyfres canfyddiadau – Creu Sgyrsiau – yn dod ag arbenigwyr o’r diwydiant ynghyd i drafod y pynciau a’r tueddiadau diweddaraf mewn cyfathrebu. Boed yn Gysylltiadau Cyhoeddus a marchnata, materion cyhoeddus, ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid neu frandio a dylunio, ymunwch â #TeamGrasshopper yn ein digwyddiadau mewnol a chasglu canfyddiadau i’ch helpu i gyflwyno cyfathrebiadau mwy effeithiol.

Gwneud i bobl siarad. Dyna rydym yn ei wneud.

Digwyddiadau i ddod

Gweithio gyda llywodraethau i gyflawni newidiadau polisi – gyda Lee Waters AS (Llanelli)

Ystafell Gyfarfod B, The Creative Quarter, Arcêd Morgan, Caerdydd

8.30 – 9am: Rhwydweithio brecwast

9am – 10am: Bord Gron

Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor.

Academi Grasshopper – ein hyfforddiant

Hyfforddiant cyfryngau

Rydym yn darparu hyfforddiant cyfryngau pwrpasol i helpu unrhyw sefydliad sy’n ei gael ei hun dan y chwyddwydr. Rydym yn eich helpu i ddysgu sut i gymryd rheolaeth ar gyfweliad, datblygu negeseuon allweddol a’u cyflwyno’n hyderus ac yn eglur.

Mae’r sesiwn yn cynnwys cyfweliadau ymarfer i gamera, ynghyd ag awgrymiadau ac arweiniad ar sut i baratoi.

Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor.